AKADEMIE MENTÁLNÍ VÝCHOVY

Naučit se dýchat od dětství a skrze sebe otevřít celý Svět

Zaměřena na dospělou generaci, učitelů a rodičů která chce sobě i svým dětem umožnit žít, cítit, komunikovat a užívat si existence vědoměji.

O NÁS

Akademie Mentální Výchovy

Jsme nezisková organizace a naše Akademie Mentální Výchovy je metodika jak snadno používat zdroj dýchání ve svém životě, a to již od dětství. Kniha a kurzy pomůžou najít cestu Jak k němu vést své děti, aby se do tohoto neuvěřitelně fascinujícího tématu ponořily hlouběji a naučily se o něm s malými zvědavci bavit.

akademie - ucitelka s klidnymi detmi

K Zamyšlení

Otestujte se a Překvapte se Svými Schopnostmi

DÍTĚ
TEST SPRÁVNOSTI DECHU
Test na dechové vzorce, uvědomění a kontrolu si klade za cíl poskytnout náhled na dýchací návyky jednotlivce a mohou být cenné pro rodiče při vedení dětí ke správným technikám dýchání pro snížení stresu a celkovou pohodu.
Duration: 10 min, Questions: 209
DÍTĚ

TEST KVALITY SOUSTŘEDĚNÍ

Poskytne cenné poznatky pro vychovatele a rodiče při porozumění schopnostem pozornosti dítěte, potenciálně identifikovat oblasti síly nebo oblasti, které mohou vyžadovat další podporu nebo intervenci.
Duration: 10 min, Questions: 209
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

TEST KVALITY ŠKOLY

Pohled na silné stránky školy a oblasti, které mohou vyžadovat pozornost. Zpětná vazba cenná pro rodiče, pedagogy a odborníky ve školách při přizpůsobování podpory a strategií ke zlepšení vzdělávací zkušenosti.
Duration: 10 min, Questions: 209

Proč?

Transformujeme Vzdělávání v České Republice

Cílem projektu Akademie Mentální Výchovy je stát se prvním a vůdčím projektem v České republice, který přispěje k změně myšlení nové generace, transformaci do neformálnější formy školního vzdělávání (nikoliv programů!) ze strany učitelů a vnímání přicházejících nových životních výzev ze strany žáků. Máme zájem o neformální rozvoj školního vzdělávání prostřednictvím zájmu učitelů.”

Pro rodiče

Rodiče, kteří se nebojí otevírat svým dětem obzory vnějšího i vnitřního světa a chápou jak dýchání ovlivňuje harmonii dítěte.

Pro učitele

Učitelé základních škol, kteří chtějí pomoci dětem objevovat sebe samé a svět kolem sebe, aniž by jim stanovovali hranice.

Naše práce

Objevujeme Moudrost Vnitřního Vědění

Tato kniha nám umožní připomenout známou, vědomou, ale zapomenutou pravdu o tom, že veškeré poznání je v nás, ale mnozí ztratili cestu k tomuto hlubokému podvědomému poznání Světové mysli. Tak, jak říkají duchovní učitelé, psychologové i jiní, o tom, že oni vám nic nedají, protože vše už máte v sobě – pojďme spolu s dětmi tuto mysl najít, vrátit se v ní k sobě, a vytvořit si svůj, zajímavější a lepší svět.

Jen dýchej

Kniha “Jen dýchej.” ve formátu lekcí a interaktivních scénářů vás provede naší prací a pomůže pochopit princip hry. Náhled do práce “Jen dýchej.” aneb Jak usnadnit dětem život díky nahromaděným znalostem lidstva počínaje dýcháním.

Napište nám

Kontaktujte Nás S Vašimi Dotazy nebo Návrhy

akademie deti spolecne dychaji