144. KVALITA ŠKOLY Z POHLEDU MĚSTA

Test zahrnuje ukazatele a metriky pro hodnocení výsledků vzdělávání, dodržování standardů kurikula a celkového přínosu studentů pro vzdělávací systém. Výsledky si kladou za cíl poskytnout pohled na vysokou úroveň účinnosti vzdělávacích politik a programů a pomoci při rozhodování na ministerské úrovni o zlepšení vzdělávacího systému v širším měřítku.