140. KVALITA ŠKOLY Z POHLEDU RODIČE

Nabízí pohled na silné stránky dítěte a oblasti, které mohou vyžadovat pozornost. Zpětná vazba může být cenná pro rodiče, pedagogy a odborníky ve školách při přizpůsobování podpory a strategií ke zlepšení vzdělávací zkušenosti.