Tělo je od přírody pojato jako systém, který je schopen se sám dávat do pořádku, upravovat a regulovat, protože principy harmonie jsou lidskému tělu vlastní od přírody. A přirozené léčivé síly uvnitř těla jsou povolány k obnovení pořádku v případě poruch, k uvedení těla do harmonického stavu. Do léčivých sil těla není třeba zasahovat – můžete jim však pomoci. První podmínkou pro udržení zdraví a zbavení se nemocí je důvěra v léčivé síly svého těla, jejich zachování a udržení. Pro naše děti by to melo fungovat jednoduše , stačí je naučit od začátku života žit v souhlasu s přírodou. Pouze zdravý životní styl umožňuje probudit a nechat dřímající léčivé síly v každém člověku a naplnit tělo přírodní léčivou energií, která oživí a uzdraví každou buňku těla. Proto zdravý životní styl je ten, který nijak neodporuje přírodě.

Mezitím jíme nezdravou přepracovanou stravu, většinou již nenosíme oblečení z přírodních materiálů, a tím nedovolujeme tělu dýchat, málo a nesprávně se hýbeme. Dokonce jsme zapomněli, jak správně dýchat, a nedodáváme tělu kyslík v rozsahu, který vyžaduje naše přirozenost. A co můžeme říci o schopnosti člověka nenávidět svůj druh, být naštvaný a uražený. Ale bez harmonie duše nemůže být zdraví těla! To také víme. Takže nesprávná výživa, nesprávné dýchání, nedostatek pohybu, energetická nerovnováha a psychická disharmonie – to jsou hlavní porušování přírodních zákonů povolených člověkem. Příroda poskytuje člověku mnoho přírodních prostředků k léčení, o kterých buď neví, nebo je nechce znát, nedůvěřuje přírodě, sobě a svým vnitřním léčivým silám. Když chceme vytvořit zdravý životní styl je nezbytné začít správně dýchat a navázat kontakty s přírodními prvky – především vodou a vzduchem, a tím zavést správnou výměnu energie ve svém těle a uvést svou duši do klidu a harmonie. To vše je docela dosažitelné a nevyžaduje mnoho úsilí.

1.1 Proč se učit dýchat

V dnešní době již nelze ignorovat skutečnost, že každý, kdo praktikoval dechové cvičení , vykazoval nesporné fyzické, emocionální, psychologické, sociální a duchovní výhody. Dechové cvičení je preventivní medicína pro 21. století. Dýchání se stalo klíčem k výkonu v životě , protože je to nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak se dostat do flow stavu neboli proudění. Cvičení s dechem je skutečný dar a požehnání pro svět, proto není divu, že se stává vůbec největším trendem ve světě zdraví a fitnessu. Lékařští vědci, sportovní psychologové i pediatrovi se konečně probouzejí a mluví o skutečných a praktických výhodách. Zdá se, že je čím dál více lidí, kteří se rádi osvobodí od systému, kde se řeší pouze následky, nikoli příčiny jejich onemocnění.

Pokud nechcete, aby váš život určovaly četné faktory nutkavosti, pokud chcete svůj život dělat podle vlastní volby, je důležité poznat prostor kde jste se svým tělem propojeni. Díky uvědomění vlastního dechu je možné se naučit koncentraci, rozlišovat, které pocity přicházejí zevnitř a jsou tedy mé, a které přicházejí zvnějšku, a jsou převzaté z našeho okolí. A především, napojit se na vlastní intuici, která je zároveň vlastni rozhodující autoritou. Samozřejmě toto se nelze naučit nebo změnit ze dne na den, ale je to dlouhodobý proces učení.

Většina lidí si dechu všimne, až když se jejich tělo dostane do zdravotního problému. Normální dech jim chybí, protože mají prostě vážný problém s pozorností. Vnést pozornost do svého života a zejména do života našich dětí je nejdůležitější. Nakonec, ať už jde o duchovní nebo materiální stránku života , svět se vám podřizuje jen do té míry, do jaké jste ochotni mu věnovat pozornost. Soustředění se na dech je silným pokusem o to, a také způsob, jak si uvědomit, že jste vědomí. Protože dech každého člověka je jen jeho vlastní, je to vždy setkání s tím nejvyšším a nejlepším v něm samém, je to přístup k jeho vlastním skrytým zdrojům, příležitost objevit svůj potenciál a tím ovlivnit svůj vlastní život.

Dýchání je jediným systémem v těle, který je zcela automatický a zároveň pod naší kontrolou. To není náhoda, ani shoda okolností je to spojením mezi tělem a myslí, mezi duchem a hmotou, mezi vědomou a podvědomou myslí. Správný dech je síla a nástroj, pomáhá léčit napětí, bolest, strach, deprese a úzkostné poruchy, když léky a jiné tradiční metody nezabírají. Umožňuje nám proniknout do našeho imunitního systému, nervové soustavy a mozku. Zlepšuje naše nálady, emoce a stavy spánku, zvyšují uvědomění, sebedůvěru, intuici, sebeúctu, sebehodnocení a sebelásku.

1.2 Cíl programu

Cílem programu je zprostředkovat dětem poznání vlastního nejsilnějšího potenciálu prostřednictvím mocných procesů vlastní proměny. Ovládání vlastního dechu, jako první krok, nabízí jedinečnou příležitost k sebepoznání a transformaci, která vede k naplněnému a radostnému životu. Zdravým člověkem by se měl jmenovat holistický, integrovaný člověk, který harmonicky kombinuje dva různé typy myšlení – logické i intuitivní – které se vzájemně doplňují a zajišťují, že přirozeně zapadají do složitého a mnohorozměrného světa. Je důležité udržovat tuto rovnováhu od dětství až po celý život.

Pokud máte dostatek informací a postupujete podle logiky, k výsledku vede několik určitých kroků. Intuice ale vas povede tak, že neděláte všechny postupné kroky, ale prostě přejděte rovnou k cíli. Dnešní moderní vzdělávací systémy však intuitivní rozměr potlačují na sto procent. Rozvíjí se pouze logika a vše intuitivní je považováno za nesmysl. Paradoxně musíte si všechno promyslet, a abyste se dozvěděli to, co naši předkové věděli jen tak jednoduše, dnes musíte provést výzkum za obrovské peníze… Když pořád všechno promýšlete a vše pak připadá, jakoby se skládalo z množství nezbytných kroků logického algoritmu – pak je život opravdu stresující. Logika je nepochybně stejně důležitá jako hodnota intuice, ale je potřeba vytvoření rovnováhy jako velmi důležitou součástí vyváženého života. Děti získají schopnost snadno se naučit překonávat obtížné situace pouze tehdy, když je intuitivní rozměr jejich mysli dostatečně rozvinutý. Jinak je budou zatěžovat různé drobnosti, protože vše bude vyžadovat výše zmíněné kroky.

Vzdělávání je o tom, aby dítě rostlo s nezatíženou myslí, která není ztotožněná s doktrínou, a přirozeně povede ke konečnému rozkvetu osobnosti. Naše společenské struktury vytvořily nesmírně složité způsoby přežití. Dětská schopnost dívat se na život s naprostou svěžestí a zapojením se pomalu vytrácí. Je povinností a odpovědností našich vzdělávacích systémů, aby ji vrátili zpět. V procesu celého vzdělávání je velmi důležité dbát na to, aby dítě neztratilo radost, spontánnost a schopnost být autentické bez obav z následků. Vzdělávání musí být vášní.

Našim posláním je vytvořit potřebnou platformu, kde vzdělávání není o tom, aby se dětská mysl zatěžovala informacemi, ale aby byla schopna poznávat život v celé jeho hloubce a rozměru. Přišel čas otevřeně říct, že vzdělávání je o rozšiřování obzorů lidské zkušenosti. Dechové cvičení je jednoduchý, ale účinný a snadno praktikovatelný proces pro dospělé a, především, pro děti ve věku největší zvědavosti. Má potenciál změnit život každého, kdo je ochoten investovat aspoň pouhých 12 minut denně. Ekologický a bezplatný nástroj vlastního vědomého dýchání měl by používat každý člověk kdykoliv a kdekoliv celý svůj život. Každodenní cvičení přinese zdraví, dynamiku, klid a pohodu. Je skoro neuvěřitelné, jaký je to mocný nástroj pro vyrovnání se s hektickým tempem moderního života.

1.3 Vnitřní rovnováha jako součást výuky

Důvěřovat své přirozenosti, důvěřovat sobě, že se vrátíte k přirozenému, zdravému životnímu stylu je velmi snadné. Důležité je jen se rozhodnout. Začněte se proměňovat, a uvidíte, že žít v souladu s přírodou je velmi příjemné a vůbec ne těžké, protože vše, co je člověku přirozené, je snadné a příjemné. Skutečně pohodlně se cítíte jen tehdy, když jste v určité rovnováze. Nebo ne?

Každodenní lidské jednání významně ovlivňují emoce. Stavy jako nadšení, radost, strach, úzkost, zlost či hněv aktivují tzv. sympatickou část vegetativní nervové soustavy, která připraví tělo na aktivní tělesnou či duševní činnost: zrychlí dechovou i srdeční činnost, zvýší krevní tlak, rozšíří dechové cesty. Nezvládnuté emoce ovšem ohrožují organismus stresem. Ve stresové situaci se zapíná systém tlumicí – tzv. parasympatická část vegetativní nervové soustavy. Tento autonomní systém sice pracuje nezávisle na vůli, ale do vzájemného vztahu mezi prvotními emocemi a jejich následnou odezvou v organismu je možno vstoupit také vědomě a využít toto spojení i v opačném směru. Zavřením očí a soustředěním pozornosti na tělo v okamžiku stresu je možné uvědomit si prostor klidu a pohody v těle. Pak se pomocí klidného pravidelného dechu hledat vnitřní rovnováhu, vědomě rozšířit pocit klidu do celého těla, a působit tak na zklidnění emocí i na snížení s tím spojené odezvy v organismu.

A teprve když dosáhnete rovnováhy, cítíte se opravdu dobře. Pohodlí však nikdy nezávisí na tom, na čem sedíte nebo kde se nacházíte. Pohodlí je dáno tím, jak jste vnitřně vyrovnaní. To je základní komfort, který by měl mít každý člověk. Mnoho lidí k němu ale bohužel nemá přístup. Většina lidí, zejména děti, neumí jen tak sedět a být uvolněný. Jen sedět s naprostou lehkostí. Takže když není žádná lehkost, je to ve své podstatě nemoc, ať už máte lékařskou diagnózu, nebo ne. Pokud nepohodlí trvá určitou dobu, projeví se v těle jako porucha, která později bude označena jako nemoc. Člověk nepozná pohodu, dokud nenajde smysl pro rovnováhu. Jen když jste v rovnováze, můžete zůstat v klidu. A také vnitřní mír nenastane, pokud nebude zajištěna správná rovnováha. Teprve až budete zcela vyrovnaní, budete v sobě klidní. Dýchání je nejjednodušší fyzické cvičení. Vědomé sledování dechu a později jeho vědomé rozvíjení a řízení je třeba dlouhodobě trénovat – není to dovednost, která se dá naučit ihned. Správně ovlivněné a zacílené dýchání pak má nezastupitelný ozdravný a regenerační účinek na tělo i mysl. Na závěr argumentů ve prospěch dechových cvičení pro děti je třeba zmínit ještě jeden velmi důležitý bod. Děti provádějící tato cvičení jsou klidnější, lépe se ovládají a dokáží se soustředit. Dýchací cvičení je účinný nástroj v boji proti syndromu poruchy pozornosti!

Vyvážit levou a pravou stranu mozku, která je zodpovědná za logický a intuitivní vývoj člověka, a umožnit vám nahlédnout do této oblasti z vlastní zkušenosti pomůže jednoduchý příklad. Zkuste si dát ukazováček pod nosní dírky a jemně vydechujte. Zjistěte, která nosní dírka je nyní dominantní. Kdybyste se však sledovali v průběhu dne, zjistili byste, že mezi 40. a 48. minutou se převaha vašeho dechu mění zprava doleva a zleva doprava. Všimli jste si toho někdy? Je to proto, že převaha energie, v praktikách jógy se používá termín prána, která je životní silou v těle, se každých 40 minut mění zleva doprava a naopak. Se změnou energie se během následujících 8 minut mění i dýchání. Pokud se nacházíte v ideálním stavu zdraví a pohody, změní se to během několika vteřin nebo dá se říci okamžitě. K této změně dochází každých 40 minut. Ale v určitou denní dobu – 20 minut před východem slunce, 20 minut po východu slunce, 20 minut před polednem, 20 minut po poledni, 20 minut před západem slunce, 20 minut po západu slunce a 20 minut před půlnocí, 20 minut po půlnoci. Takže máte 40 minut najednou, čtyři krát během dne se uskuteční určitý přechod. Tomuto období se říká zóna soumraku. Během této doby se velmi rychle mění rovnováha mezi pravou a levou stranou těla. Protože se to ve vás velmi rychle mění, je v těchto chvílích velmi snadné uvést to zpět do rovnováhy. Čas se stal synonymem pro mnoho postupů. Pro vyvážený vývoj člověka je důležité zachovat rovnováhu mezi levicí a pravicí. Skutečně pohodlně se cítíte jen tehdy, když jste v určité rovnováze.

1.4 Doslov

O problémech s duševním zdravím, depresích a syndromu vyhoření se konečně začíná otevřeně mluvit na všech úrovních společnosti, a to v různých věkových kategoriích a s různým postavením. “Duševní zdraví” má šanci stát se hlavním pojmem příštích let. Tato kniha byla napsána poté, co přišla zkušenost, která se jistě dotkla každého člověka ve světě a která člověku jasně ukázala, že není možné stále běžet a dosahovat nových výšin. Bylo jasné odhaleno, že je důležité umět se čas od času zastavit, vydechnout si a zhodnotit svůj život. Ne jako kritické hodnocení, ale jako ocenění přítomného okamžiku a také jako mentální hodnocení, abychom se ujistili, že jsme schopni znovu nabrat síly a jsme připraveni na nové životní výzvy. Jak se tedy vrátíme sami k sobě? Aby se člověk mohl vrátit sám k sobě, musí se nejprve setkat sám se sebou. Abychom se setkali sami se sebou, musíme se nejprve najít.

A aby našel sám sebe, musí si klást otázky. Pro sebe. To je podstata člověka. Svět je postaven na otázkách. Jsou klíčové. Proto autoři v této knize nastolují různá témata a otázky a nechávají na čtenáři, aby se pokusil nastolit otázky, které z toho vyplývají, a nebál se experimentovat. Po každém dechovém cvičení se také zaměřujeme na společný rozhovor s dětmi. Co při nich cítily, co jim jejich tělo a dech říkaly o jejich počínání a myšlenky. Je důležité dát dětem možnost o tom všem mluvit a je důležité je k takovému rozhovoru motivovat. Tímto způsobem se vytvoří užitečný a velmi zdravý návyk mluvit nejen o tom, co bylo vykonáno, tedy o výsledku, ale především o tom, co a jak člověk v těchto chvílích prožíval. Vždyť člověk v moderním životě obvykle místo toho, aby žil s potěšením, spíše překonává sám sebe, což se projevuje zbožňováním výsledků jakékoli činnosti. A dává přednost logickému myšlení, což znamená hledání příčin a následků. Kdysi měl člověk silné vnitřní spojení s přírodou, a když viděl například oblohu nebo moře, byly pro něj prodloužením jeho těla. Příroda s ním byla spojena, byla jeho součástí. V dnešním zběsilém tempu jsme navíc zvyklí dělat několik věcí najednou a rčení “Trpělivost ti pomůže” se zdá přinejmenším zastaralé. Ztratili jsme trpělivost, které měly generace před námi dostatek, a neučíme své děti prožívat nudu, a v důsledku toho trpí společnost, kupodivu trpí děti a celý vzdělávací systém. Možná přichází vědomá touha zastavit se ve správný okamžik života. Být v tichu. Být sami se sebou.

A je úžasné snažit se předat našim dětem poselství posledních generací o důležitosti sbližování s matkou přírodou. To ona je schopna dát téměř neomezenou moc, naplnit celý náš život láskou ve vztazích mezi lidmi a ke všemu živému. Tuto sílu do sebe přijímáme s každým novým nádechem. Je na nás, abychom nechali bytí přijít k nám. Bytí, stejně jako okamžik, nemá vlastní příčinu. Člověk je přijímán bytím a přijímá sám sebe. Je to tak děsivě jednoduché. Zní to krásně, ale předpokladem pro prožití takových okamžiků je samozřejmě klid a k tomu je zapotřebí jediné – pokusit se občas osvobodit své myšlení od představy “měl bych, musím”. Prostě jít a nepřemýšlet o tom, kam jdu! To je současnost. A přítomnost je to jediné, co v životě máme. Dýchání přitom působí jako univerzální pomůcka, která ovlivňuje mysl. Dechová cvičení mají tedy velmi reálný vliv na naše tělo a náladu naší mysli. Dokážou nás nabít energií, osvěžit a omladit, ale také uklidnit po náročném dni učení, zkouškách nebo těžkém pracovním dni. Skvělé je, že je možné začít hned. A k tomu, abychom začali, není potřeba nic zvláštního, jen odhodlání a touha konečně začít. Tak se nadechněte na cestě k lepšímu životu!

Přestože principy, které jsou v této knize uvedeny a na kterých jsou postaveny správné dýchací návyky, jsou jednoduché, ještě jednou si řekněme, jaká je to výzva. Snažme se, aby stále více a více z mnoha nádechů, které každou hodinu provádíme, bylo právě optimálních a prospěšných pro naše duševní a fyzické zdraví. Buďme otevření rozhovoru o nejpřirozenějším lidském životním procesu, o tom, jak ho umět zvládnout, o cestách motivace a jaké výhody přinese všem a jak tyto znalosti předat našim dětem. K tomu je třeba dodat, že na trhu jsou již naštěstí k dispozici knihy, které se zabývají lékařskou problematikou a různými autorskými technikami souvisejícími s dýcháním. Hlavní je chtít to dětem přirozeně přiblížit a od dětství je seznamovat s praxí a poznáním toho nejcennějšího, co každý z nás má – s dýcháním.

Skip to content