135. KVALITA DUŠEVNÍHO KOMFORTU DÍTĚTE

Toto hodnocení se ponoří do duševní pohody a psychologických aspektů vývoje dítěte. Zahrnuje faktory jako je emoční zdraví, sociální interakce, kognitivní schopnosti a celková mentální odolnost. Cílem testu je poskytnout náhled na emocionální a psychologický stav dítěte a pomoci pochopit a podpořit duševní zdraví dítěte. Toto hodnocení by mohlo být cenné při identifikaci potenciálních problémů nebo silných stránek v emocionálním a duševním vývoji dítěte.